Eemskanaal cup


1.Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige VISPAS uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

2.Er kunnen maximaal 100 deelnemers aan de Eemskanaalcup meedoen.

3.De loting en prijs uitreiking vindt plaats in Dorpsherberg Lanting Hoofdstraat 27 te Meedhuizen.

4.De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten, niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten.

5.Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. 

6.De wedstrijd heeft een tijdsduur van vijf uur aaneengesloten.

7.De deelnemer is verplicht binnen een meter (links of rechts) van het steknummer plaats te nemen. De overige ruimte mag wél gebruikt worden voor het optuigen, mits medevissers niet gehinderd worden.

8.Vissen moet recht vooruit en het is verboden om stroomopwaarts of –afwaarts te vissen en te voeren.

9.In het vak voor vaste hengel dient gevist te worden met één hengel. Uitsluitend een vaste stok voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak.

10.In het vak voor feederhengel dient gevist te worden met één feederhengel voorzien van een enkelvoudige haak.

11.Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden. Bij vangst dient de vis eerst onthaakt en bijgezet te worden in het leefnet alvorens er weer een hengel mag worden uitgegooid.

12.Snoek, snoekbaars en paling zijn uitgesloten van de wedstrijd. Deze mogen dus niet worden bewaard in het leefnet en dienen direct weer te worden teruggezet in het water.

13.Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.

14.Om 09.00 uur wordt het signaal gegeven begin van de wedstrijd. Om 14.00 het signaal einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het eind signaal boven het water bevindt telt mee.

15.Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard.

16.Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht
.
17.De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Men dient ten alle tijden zorg te dragen voor het welzijn van de vis.

18.De winnaar is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij meerdere vakken worden de vak winnaars op gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc.

19.HC Gauw Tevreden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.

20.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.