Algemene ledenvergadering


Jaarlijks wordt in januari onze algemene ledenvergadering gehouden.


Voorafgaand aan de vergadering zal de agenda van de jaarvergadering gepubliceerd worden op deze wensite van onze vereniging. Op de website van onze vereniging kunt u dan tevens kennis nemen van de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 13 januari 2017.


Eventuele onderwerpen die u behandeld wilt hebben op de jaarvergadering kunt u tot 2 weken voor de jaarvergadering schriftelijk doorgeven aan het bestuur of via het emailadres op de website.